Ill.foto: Yuri_Arcurs, iStockphoto.
– Det er lite fleksibilitet i pakkeforløpene for psykiske lidelser, skriver danske psykiatere. Ill.foto: Yuri_Arcurs, iStockphoto.

Pakkeforløp hadde vært brukt i Danmark en stund før de ble innført i Norge. Selv om det ikke har vært gjennomført noen sentral evaluering ennå, har flere danske psykiatere uttalt seg om erfaringene de har hatt.

Blant annet har Ugeskrift for læger hatt en kronikk skrevet av Torben Heinskou og Francisco Alberdi. De mener pakkeforløpene er problematiske blant annet fordi en diagnose sier svært lite om behandlingsbehovet.

Pakkene består av et visst antall timer. Pakkenes størrelse ble opprinnelig satt opp av fagfolk, men på grunn av manglende ressurser i kommunene ble antallet timer redusert. Derfor fungerer pakkene i praksis som maksimumsmål av timer til hver pasient. Kun et mindretall av pasientene får full pakke, ifølge Heinskou og Alberdi.

Standardisering av behandlingstilbudene i hele landet var ett av formålene med pakkeforløp. Tankegangen kommer fra somatisk medisin, men Heinskou og Aberdi mener den ikke uten videre lar seg overføre til psykiatrien. Dette skyldes blant annet at den forutgående vurderingen av en pasient ofte kan si mer om behandlingsbehovet enn selve diagnosen.

Heinskou og Alberdi skriver også at pakkeforløpene for psykiatri ikke har den samme fleksibiliteten i behandlingsvalgene som for eksempel pakkeforløpene for kreft.

Les artikkelen i Ugeskrift for læger.