Byggearbeid
Utbygging av DPS er viktig i helsepolitiske målsettinger. Ill.foto: Colourbox

De distriktspsykiatriske sentrene (DPS) er vesentlig styrket de siste 15 årene, og det psykiske helsevernet for voksne er dreid fra døgntilbud til polikliniske og ambulante tjenester. Det gjenstår imidlertid mye før DPS-funksjonene er ferdig utbygd.

​Ifølge Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019) skal DPS-ene utgjøre grunnstammen i det psykiske helsevernet for voksne. De skal sørge for at mennesker i hele landet har et desentralisert tilbud om utredning og behandling av psykiske lidelser. Innen det psykiske helsevernet for voksne skal veksten skje ved DPS-ene.

– Utbyggingen av disse tjenester er i tråd med de helsepolitiske målsettingene på feltet. Det er imidlertid fortsatt behov for overføring av ressurser fra sykehus til DPS. Vi må påse at reduksjonen i antall døgnplasser i spesialisthelsetjenesten følges opp med nødvendige polikliniske og ambulante tilbud i DPSene og etablering av boliger og tjenester i kommunene, sier avdelingsdirektør Gitte Huus i Helsedirektoratet.

Les hele saken her: Utbyggingen av de distriktspsykiatriske sentrene fortsetter (Helsedirektoratet)