Animasjon om samvalg
Filmen viser på en enkel måte avveininger som pasient og behandler bør gjøre. Klikk på bildet for å starte filmen.

Samvalgsverktøy er verktøy som kan hjelpe pasient og behandler til å ta vanskelige beslutninger sammen. Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring ved Sykehuset Sørlandet har laget en kort animasjonsfilm som forklarer hvordan et slikt verktøy fungerer.

Samvalg kan være aktuelt i situasjoner som disse:

– Skal jeg ta medisiner for å forebygge hjerte-karlidelser? Hvor stor er risikoen for å bli syk i løpet av de nærmeste årene, og hvor stor er sjansen for at medisiner vil hjelpe meg slik at jeg ikke får hjerteinfarkt, får hjerneslag eller dør?

– Skal jeg ta medisiner for min bipolare lidelse, eller kan jeg og familien min leve med svingningene? Er effekten av medisinene viktigere enn bivirkningene?

Legemidler er ikke alltid så effektive som folk tror, og det kan derfor være nyttig både for lege og pasient å gå gjennom fordelene og ulempene med behandling. Pasientene har krav på informasjon om egen helsetilstand og behandling. De har også krav på å medvirke i behandlingen og rett til å samtykke eller la være.

Filmen varer i to minutter og gir en grei innføring i samvalg og samvalgsverktøy.

Aktuelle lenker:

Animasjonsfilm om samvalgsverktøy

E-læringskurs som gir en innføring i samvalg.

Liste over engelskspråklige samvalgsverktøy