Innholdsrik bok, men litt mye gjentakelser, mener anmelderen.
Innholdsrik bok, men litt mye gjentakelser, mener anmelderen.

Personlighetspsykologi er en innholdsrik bok. Slik blir det gjerne når redaktørene samler 20 fremtredende fagfolk.

Anmeldt av S W Karterud

Disse dekker fire hovedområder: det biologiske grunnlaget for individuelle forskjeller, de store personlighetsteoriene, helse og personlighet og anvendt personlighetspsykologi. Kapitlene er grundige og formidler store kunnskapsmengder. Spesielt må jeg fremheve kapittel 2, Gener, miljø og personlighet, av Kristian Tambs, kapittel 4, En trekkteoretisk tilnærming til personlighet av Eva Langvik og Øyvind Lund Martinsen, kapittel 8, Personlighetstrekk i relasjon til psykisk og fysisk helse av Olav Vassend, kapittel 10, Personlighetsforstyrrelser av Svenn Torgersen og kapittel 11, Vitenskapelig måling av personlighet av Oddgeir Friborg.

Les hele anmeldelsen her: Ny norsk lærebok om personlighetspsykologi (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Leif Edward Ottesen Kennair, Roger Hagen, red. Personlighetspsykologi 386 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2015. Pris NOK 449 ISBN 978-82-450-1715-1