Små barn har i liten grad noen opplevelse eller egen forståelse av seksualitet eller hva seksualitet er.
Små barn har i liten grad noen opplevelse eller egen forståelse av seksualitet eller hva seksualitet er.

Denne lille boken med det tiltalende omslagsbildet har en nokså stor ambisjon.

Anmeldt av H Aars

Forfatteren ønsker nemlig å gi alle som arbeider med barn, utdanner seg til å arbeide med barn, har omsorg for barn eller selv har barn, innsyn i hvordan den delen av barnas verden som handler om seksualitet og utforskning av egen og andres kropper, vanligvis foregår. Forfatteren vil også vise voksne hvordan de kan møte barna og deres kroppslige og seksuelle utforskning på en god måte. Det er altså et følelsesladet og tabubelagt tema som forfatteren tar opp. Hun har selv arbeidet innen feltet siden 1980-årene, både som terapeut og underviser. Boken er hovedsakelig basert nettopp på dette erfaringsgrunnlaget. De mange eksemplene og korte historiene engasjerer og skaper en troverdig nærhet til stoffet. Underveis er det satt inn referanser og kommentarer fra psykologspesialist Thore Langfeldt. Tekstbokser, korte kapitteloppsummeringer og beskrivende tegninger gir utfyllende «hvilesteder» underveis.

Les hele anmeldelsen her: Viktig og bra om barn og seksualitet (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Margrete Wiede Aasland Barna og seksualiteten 119 s, ill. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2015. Pris NOK 249 ISBN 978- 82- 02- 41847- 2