Ill. foto: adl21, iStockphoto
Kulturbakgrunn kan ha stor betydning for hvor godt man tilpasser seg. Ill. foto: adl21, iStockphoto

Det fins flere fritt tilgjengelige skåringsverktøy og tester som kan egne seg for bruk i utredning og behandling av flyktninger.

Det kan være vanskelig å avdekke psykiske plager som skyldes traumer og overgrep. I arbeid med flyktninger kan traumebehandling være av stor betydning for hvor bra det går seinere.

Helsebiblioteket har samlet alle fritt tilgjengelige, norskspråklige skåringsverktøy (tester). Du kan fritt bruke og skrive ut alle skåringsverktøyene Helsebiblioteket har samlet.

I samlingen finner du blant annet følgende – alle har engelskspråklige navn men er i norsk oversettelse:

  • CFI – Kulturformuleringsintervju
  • M.I.N.I. Screen
  • Patriark
  • TEC Traumatic Experiences Checklist

Du finner disse testene og flere andre under Flyktninger og innvandrere på psykisk helse-sidene. For den som jobber med barn, vil det være flere aktuelle skåringsverktøy på sidene om barn og ungdom.

Aktuelle lenker:

Skåringsverktøy til arbeidet med flyktninger og innvandrere (Helsebiblioteket)

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.