Mange pasienter opplever bivirkningene fra bruk av antipsykotika som verre enn selve psykosen. Ill.foto: JonGorr, iStockphoto
Det er vanskelig å gjøre god forskning på behandling av personlighetsforstyrrelser. Ill.foto: JonGorr, iStockphoto

Internasjonale forskere er uenige om bruk av medikamenter i behandling av borderline, viser ny oversikt. Norske Sigmund Karterud mener medikamenter mot borderline er en uting. 

The Lancet publiserte tidligere i år en artikkel om behandling av personlighetsforstyrrelser (PF). Artikkelforfatterne, med Anthony Bateman i spissen, slår først og fremst fast at kunnskapen om effektiv behandling ved PF er mager. The Lancet om PF The Lancet publiserte tidligere i år en artikkelserie om personlighetsforstyrrelser. I denne saken diskuteres den tredje artikkelen i serien, Treatment of personality disorder, som handler om behandling av personlighetsforstyrrelser. Artikkelen er skrevet av Anthony Bateman med flere.

Det meste av forskningen har fokusert på borderline PF og antisosial PF. Uenighet om hvordan en skal måle effekten av behandling, gjør metaanalyser av behandlingsforskning vanskelige å gjennomføre.

Forsøk på metaanalyse

Men Bateman og hans medforfattere har gjort et forsøk. De søkte etter originalforskning og oppsummeringer av forskning om behandling av personlighetsforstyrrelser i PubMed og Medline publisert i tidsrommet mellom 1. januar 2008 og 31. mars 2014. For at en behandling skal kunne kalles effektiv, må den – over tid – ha god effekt på kjernesymptomene i personlighetsforstyrrelsene og på de sosiale vanskene som hører med, mener Bateman.

Hvorfor ulik behandling?

Psykososiale terapier og medikamenter er hovedtilnærmingene ved borderline PF. Argumentet for å bruke psykososiale tiltak ved borderline, er at lidelsen primært uttrykker seg som vansker med personlige og sosiale relasjoner. Forskning antyder imidlertid at variasjoner i alvorlighetsgrad og lengden og hyppigheten på behandlingen ikke spiller noen rolle for utfallet av behandlingen. Bateman fant at det er store hull i kunnskapen om effekten av psykososiale behandlingstilnærminger ved borderline personlighetsforstyrrelse. Argumentet for å benytte en medikamentell tilnærming ved borderline, er at atferdstrekkene som assosieres med personlighetsforstyrrelsen, muligens kan knyttes til nevrokjemiske abnormaliteter i sentralnervesystemet.

Les hele artikkelen her: Kritisk til bruk av medisiner ved borderline (Nasjonal kompetansetjeneste ROP)