Ill.foto: nyul, iStockphoto
– I diskusjonen om ME må man ikke miste søkingen etter sannhet av syne, skriver forfatterne av denne kronikken. Ill.foto: nyul, iStockphoto

Ved kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati (CFS/ME) er det uavklarte underliggende sykdomsmekanismer og faglig uenighet om diagnosekriterier og behandlingsmetoder. Her gjennomgår vi forskningslitteraturen og kommenterer også debatten omkring tilstanden.

Av VB Wyller, SE Reme og TE Mollnes

Kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati (CFS/ME) er en alminnelig – og alvorlig – tilstand karakterisert av gjennomgripende utmattelse (spesielt i etterkant av bagatellmessige anstrengelser) og kroniske smerter samt konsentrasjons- og hukommelsesproblemer.

Sykdomsmekanismer

Arv kan predisponere for kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati. Det samme gjelder bestemte personlighetstrekk, som høy grad av perfeksjonisme. En langvarig infeksjon, for eksempel mononukleose, er en etablert utløsende faktor, men også kritiske livshendelser kan spille en rolle.

Vedlikeholdende faktorer omfatter endret kognitiv funksjon, spesielt endrede eksekutive funksjoner, økt sympatisk og redusert parasympatisk nerveaktivitet, noe som påvirker sirkulasjonsreguleringen, samt svekket responsivitet i hypothalamus-hypofyse-binyreaksen (HPA-aksen).

Les hele kronikken her: Kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati – sykdomsmekanismer, diagnostikk og behandling (Tidsskrift for Den norske legeforening)