Ill.foto: AlexRaths, iStockphoto
Pasienten har rett til å bli tatt med på råd. Ill.foto: AlexRaths, iStockphoto

Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring har laget et e-læringskurs om samvalg. Samvalg betyr at pasient og behandler treffer viktige beslutninger sammen, gjennom en systematisk metode.

Samvalg kan være aktuelt i situasjoner som disse:

– Skal jeg ta medisiner for å forebygge hjerte-karlidelser? Hvor stor er risikoen for å bli syk i løpet av de nærmeste årene, og hvor stor er sjansen for at medisiner vil hjelpe meg slik at jeg ikke får hjerteinfarkt, får hjerneslag eller dør?

– Skal jeg ta medisiner for min bipolare lidelse, eller kan jeg og familien min leve med svingningene? Er effekten av medisinene større enn bivirkningene?

Legemidler er ikke alltid så effektive som folk tror, og det kan derfor være nyttig både for lege og pasient å gå gjennom fordelene og ulempene med behandling. Pasientene har krav på informasjon om egen helsetilstand og behandling. De har også krav på å medvirke i behandlingen og rett til å samtykke eller la være.

Kurset viser konkrete pasienter som vurderer behandlinger eller undersøkelser. En kvinne på 40 som har fått brystkreft, en gutt på 17 med avrevet akillessene og en mann på 50 som lurer på om han skal teste seg for prostatakreft, veier for og i mot forskjellige behandlinger og undersøkelser.

E-læringskurset kan brukes både innen psykisk helse-feltet og innen somatisk helse.

Aktuelle lenker:

Animasjonsfilm om samvalgsverktøy

E-læringskurs som gir en innføring i samvalg.