Ill.foto: hartcreations, iStockphoto
To karer som ikke ser særlig engstelige ut. Ill.foto: hartcreations, iStockphoto

Barn med høyere nivåer av oksytocin hadde mindre angst, viser ny studie.

Av M Rostadmo

Oksytocin er et nevropeptid som blant annet demper angst og fremmer tilknytning og positiv sosial atferd. Oksytocin produseres i hypothalamus og frigis til hjernen via egne transportveier og til sirkulasjonen via hypofysens baklapp. Oksytocin kan måles både i plasma, spytt og urin, men om dette er gode surrogatmål for oksytocinnivå i hjernen hos mennesker, er ukjent, ettersom oksytocin fra sirkulasjonen ikke krysser blod-hjerne-barrieren. I en nylig publisert studie fra USA ble oksytocinnivået i cerebrospinalvæske og plasma målt hos 27 voksne og barn der spinalvæsketapping ble gjort på annen klinisk indikasjon. Barnas foreldre fylte ut et spørreskjema om barnas angstnivå. Det viste seg at oksytocinnivået i plasma predikerte oksytocinnivået i cerebrospinalvæsken (p = 0,0064). Høye oksytocinnivåer, både i plasma og cerebrospinalvæske, sammenfalt med lavere angstnivå.

Les hele artikkelen her: Mye oksytocin – mindre angst (Tidsskrift for Den norske legeforening)