Teksten kan være nyttig for pårørende for å forstå tankegangen til en med spiseforstyrrelser, men neppe for pasienter, mener anmelderen.
Teksten kan være nyttig for pårørende for å forstå tankegangen til en med spiseforstyrrelser, men neppe for pasienter, mener anmelderen.

Romanen henvender seg primært til den generelle befolkningen, men vil kunne være spesielt nyttig for pårørende til pasienter med spiseforstyrrelser, i tillegg til personell som jobber med spiseforstyrrelser.

Anmeldt av M R Hatle

Prosateksten er skrevet på nynorsk og er lite faktaorientert. Vi møter Marianne, som i en alder av 13 år utvikler anoreksi. Forfatteren beskriver hvordan spiseforstyrrelsen startet, og deretter utviklet seg til å bli så alvorlig at det var nødvendig med innleggelse i medisinsk og psykiatrisk avdeling. Boken illustrerer en rekke punkter på en god måte: hvordan spiseforstyrrelser hovedsakelig forekommer i relativt normale og stabile familier, utfordringer i forhold til behandling, og hvordan pasient og behandler ofte «snakker forbi» hverandre.

En viktig illustrasjon er hvordan selv livstruende syke pasienter har en betydelig benektelse av alvorlighetsgraden av sykdommen. Forfatteren beskriver på en svært god måte de forskjellige funksjonene en spiseforstyrrelse kan ha: behovet for å bli sett, identitet, å mestre og kontrollere situasjoner som man ellers føler man ikke har kontroll over, og å føle seg «ren» og sterk. Det blir en måte å håndtere negative følelser på.

Les hele anmeldelsen her: God skildring av spiseforstyrrelser (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Marianne Clementine Håheim. Svart belte. 110 s. Oslo: Forlaget Oktober, 2015. Pris NOK 329 ISBN 978-82-495-1551-6