Godt egnet som fagbok for grunnutdanningen og for spesialister innen barne- og ungdomspsykiatri og psykologi blant annet.
Godt egnet som fagbok for grunnutdanningen og for spesialister innen barne- og ungdomspsykiatri og psykologi, blant annet.

Forfatteren er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri med ungdomspsykiatri som spesialområde, og mangeårig medlem av Den rettsmedisinske kommisjon som vurderer sakkyndigerklæringer i strafferetten.

Anmeldt av Ø Grov

Boken hun nå har utgitt, omhandler, som den første i sitt slag, hele spekteret av rettsområder som barn og ungdom med mentale problemer og atferdsforstyrrelser kan møte på: barnevernloven, psykisk helsevernloven og strafferetten. De fire hoveddelene omhandler rettspsykiatri og sakkyndighet, utvikling og utviklingsforstyrrelser, barn og psykisk helsevern og barn i strafferetten. Aktuelle tilstandsbilder, som tilknytnings- og utviklingsteori samt skyldevne er med. Lover, rettspraksis og gjeldende rettsregler er oppdatert.

Les hele anmeldelsen her: Nødvendig bok om rettspsykiatri blant barn og ungdom (Tidsskrift for Den norske legeforeningg

Jannike Engelstad Snoek. Mindreårige, psykisk helse og rettsapparatet 225 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2015. Pris NOK 229 ISBN 978-82-15-02382- 3