Ensomhet kunne fortjent en bedre analyse, mener anmelderen.
Ensomhet kunne fortjent en mer kritisk analyse, mener anmelderen.

Professor i filosofi ved Universitetet i Bergen, Lars Fr. H. Svendsen, tar i sin siste bok for seg ensomheten.

Anmeldt av K Slagstad

Ensomhet er for mange en smertefull tilstand, og fenomenet fortjener en systematisk analyse. Svendsen har gjort det til sitt varemerke å analysere forskjellige fenomeners filosofi. Det er betimelig å spørre om det finnes noe sånt som en ensomhetens filosofi. Hans egen begrunnelse for tittelens ordlyd, at dette er en bok skrevet av en filosof, fremstår som tynn. Tittelvalget virker jålete – Ensomhet ville vært nok.

Filosofiprofessorens tilnærming til ensomheten er bredt anlagt og vitner om et vidt interesse- og kunnskapsfelt. Gjennom åtte kapitler belyser forfatteren emnet fra en rekke synsvinkler. Innledningsvis refereres det til ensomhetens helsekonsekvenser, f.eks. at ensomhet «gir økt risiko for Alzheimers sykdom». Dette er upresist – studien det refereres til, har metodologiske svakheter, og det er dessuten snakk om Alzheimers-lignende sykdom. Ensomheten og dens helseeffekter er et interessant tema, og hadde som forskningsobjekt – fra en filosof – fortjent en mer kritisk analyse.

Les hele anmeldelsen her: Ensomhet – på godt og vondt (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Lars Fr. H. Svendsen. Ensomhetens filosofi 185 s. Oslo: Universitetsforlaget, 2015. Pris NOK 299 ISBN 978-82-15-02535-3