Boken er et viktig bidrag og en tydelig stemme inn i en nødvendig diskusjon om fremtidens helsetjenester.
Boken er et viktig bidrag og en tydelig stemme inn i en nødvendig diskusjon om fremtidens helsetjenester.

Målgruppen for denne boken, om hvordan krenkelser av menneskers integritet kan føre til sykdom, er et bredt spekter av helsearbeidere, pedagoger, beslutningstakere og politikere – ja, alle som kan trenge å minnes på at vi som mennesker er unike personer og besjelede kropper.

Anmeldt av A Aambø 

Etter en innledning hvor det teoretiske rammeverket skisseres, følger tre bolker hvorav den første er viet individuelle krenkelseserfaringer. Den andre fremhever betydningen av i hvilken kontekst krenkelser og overgrep finner sted.

Til slutt omtales strukturelle fenomener som kan bidra til at krenkelseserfaringer forsterkes og opprettholdes. Kliniske vignetter illustrerer de relevante teoriene og organiserer den videre diskusjonen.

Les hele anmeldelsen her: Grundig om krenkelse og uhelse (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Anna Luise Kirkengen og Ane Brandtzæg Næss. Hvordan krenkede barn blir syke voksne. 3. utg. 248 s. Oslo: Universitetsforlaget, 2015. Pris NOK 399 ISBN 978-82-15-02506-3