Røyking er assosiert med psykiske lidelser. Ill.foto: MauroScarone, iStockphoto
Røyking er ikke populært blant ungdom. Ill.foto: MauroScarone, iStockphoto

De siste ti årene er andelen unge mellom 16 og 24 som røyker daglig redusert fra 23 til 4 prosent, viser nye tall fra SSB.

Frøy Lode Wiig

I løpet av ti år er andelen voksne dagligrøykere halvert i Norge. I dag røyker 13 prosent av befolkningen daglig, for ti år siden var tallet 25 prosent. Blant unge mellom 16 og 24 er nedgangen enda mer markant – fra 23 til 4 prosent i løpet av ti år. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Imidlertid snuser 17 prosent av unge mellom 16 og 24 – en nedgang på skarve 1 prosentpoeng fra året før. Blant voksne snuser 10 prosent.

Geografisk variasjon

Det er flest som røyker i Finnmark. Fra 2012 til 2015 oppga 19 prosent av befolkningen i Finnmark  at de røykte daglig i dette fylket, og 9 prosent at de røykte av og til. Vi finner også mange røykere i fylkene Østfold, Hedmark, Telemark og Rogaland. Det er færrest røykere i Sør-Trøndelag hvor 11 prosent oppga at de røykte daglig. Oslo skiller seg ut ved å ha forholdsvis høy andel av-og-til-røykere, med tilnærmet like mange som røyker daglig som av og til.

Kilde: Færre ungdom røyker (Nasjonal kompetansetjeneste ROP)