Med Rusreformen skulle rusmisbrukere med sammensatte problemer få bedre hjelp. Ill.foto: iStockphoto.
De fleste tvangsinnlegges på grunn av narkotikabruk. Ill.foto: iStockphoto.

Selv når gravide holdes utenfor, utgjør kvinner 53 prosent av alle som tvangsinnlegges til rusbehandling.

Frøy Lode Wiig

– Kvinner er overrepresentert i tvangsapparatet, påpeker jusprofessor Karl Harald Søvig. Helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 10 åpner for bruk av tvang overfor rusmiddelavhengige. §10-2 gjelder «vanlige» rusmisbrukere, §10-3 omhandler tvangsbehandling av gravide. Begge bestemmelsene brukes relativt sjelden, fortalte jusprofessor Karl Harald Søvig da han deltok på seminar om tvang mot rusavhengige i Bergen nylig.

I 2013 ble 157 personer tvangsinnlagt til rusbehandling etter §10-2, i 2014 var antallet 154. Men loven brukes oftere enn før – tvangsbestemmelsen ble brukt tre ganger så ofte i fjor som for ti år siden. Ikke minst brukes loven langt oftere overfor kvinner enn menn. Les også: Bør flere rusmiddelavhengige tvangsinnlegges?

Les hele artikkelen her: Flest kvinner tvangsinnlegges til rusbehandling (Nasjonal kompetansetjeneste ROP)