Stortingsflertallet vil ikke ha røykeslutt-medisiner på blå resept. Ill.foto: kyoshino, iStockphoto
Stortingsflertallet vil ikke ha røykeslutt-medisiner på blå resept. Ill.foto: kyoshino, iStockphoto

Flertallet i Stortingets helse- og omsorgskomité vil ikke ta inn legemidler mot nikotinavhengighet i blåreseptordningen.

Øyvind Bosnes

Blant tiltakene i Legemiddelmeldingen foreslår regjeringen å åpne for blåreseptrefusjon av legemidler mot ereksjonssvikt og rusavhengighet. Dette foreslår helseministeren å gjøre gjennom en endring i legemiddelforskriftens paragraf 14-14 – den såkalte moralparagrafen (se faktaboks). I kjølvannet av dette har flere helsepolitikere tatt til orde for at også legemidler mot nikotinavhengighet bør kunne gis på blå resept. I Stortingets helse- og omsorgskomité ble det imidlertid ikke flertall for å ta inn røykeslutt-legemidler i blåreseptordningen. Det kom frem da komiteen avga sin innstilling til Legemiddelmeldingen torsdag.

Les hele artikkelen her: Ikke flertall for røykesluttrefusjon (Dagens Medisin)