Helsebiblioteket har samlet retningslinjer ett sted. Ill.foto: HelleM, iStockphoto
Helsebiblioteket har samlet retningslinjer fra flere kilder ett sted. Ill.foto: HelleM, iStockphoto

Helsedirektoratet utvikler for tiden med nye nasjonale retningslinjer for en rekke fagområder innen psykisk helse.

Det er strenge krav til metode når Helsedirektoratet nå lager nye, kunnskapsbaserte nasjonale retningslinjer. Sentrale fagmiljøer og pasienter/brukere er aktivt involvert i arbeidet, men det er Helsedirektoratet som har det endelige ansvaret for retningslinjene.

De nye retningslinjene under arbeid er:

Du finner en oversikt over arbeidet med retningslinjene, krav til kunnskapsgrunnlaget, metode og så videre på Helsedirektoratets nettsider. Der finner du også en oversikt over de ferdige nasjonale retningslinjene.

Helsedirektoratet er imidlertid ikke den eneste utgiveren av retningslinjer. Helsebiblioteket har derfor samlet alle norske retningslinjer ett sted. På fagområdet psykisk helse har vi også samlet engelske og skandinaviske retningslinjer.

Aktuelle lenker:

Retningslinjer innen psykisk helse (Helsebiblioteket)