Det er vanskelig for barn å være sinte på og glade i foreldrene sine samtidig.
Det er vanskelig for barn å være sinte på og glade i foreldrene sine samtidig.

Boka «Jeg skal passe på deg» er et verktøy for å starte en dialog med barn om alkohol, ansvar og hverdagen der hjemme.

Anmeldt av Frøy Lode Wiig

Jeg skal passe på deg – en fortelling om alkohol, barn og ansvar er skrevet av Anne Kristine Bergem, psykiater og leder av Norsk psykiatrisk forening. Hun er fagrådgiver i BarnsBeste og har i mange år arbeidet med barn som pårørende.

Nå har Bergem skrevet en fortelling med mål om å hjelpe barn og voksne snakke sammen om det som ikke er så lett – om rus og hvordan rus påvirker hverdagen. Barn som lever med rusavhengige foreldre har det ofte vanskelig og tar mye ansvar hjemme. Særlig kan det være vanskelig å både være glad i og sint på foreldrene sine, påpeker forfatteren.

Kilde: Hvordan snakke med barn om alkohol? (Nasjonal kompetansetjeneste ROP)

Anne Kristine Bergem. Jeg skal passe på deg – en fortelling om alkohol, barn og ansvar. Gyldendal, 85 s.