Karin Borgen er prosjektleder for Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer.
Karin Borgen er prosjektleder for Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer.

Felles nettverk for fagprosedyrer kan spare tid, penger og gi bedre pasientbehandling.

Susanne Dietrichson

Nettverk for kunnskapsbaserte fagprosedyrer er et nettsted for ansatte i helsetjenesten (www.fagprosedyrer.no (red. anm.)). Målet er felles prosedyrer basert på forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap. Det skal bidra til å sikre pasienter i hele Norge best mulig behandling.

Bakgrunn

Prosedyrer har tradisjonelt blitt utviklet i hver enkelt avdeling eller sykehjemspost, og man har i liten grad delt informasjon eller samarbeidet om prosedyrer på tvers av nivåer eller etater. Karin Borgen, prosjektleder for Prosedyrenettverket i Kunnskapssenteret, har 25 års erfaring som sykepleier fra akuttmedisinsk avdeling og har følt den manglende koordineringen av prosedyrer på kroppen.

– Jeg opplevde mange ganger å lete etter en prosedyre for så å ende opp med flere som ikke stemte overens, både på avdelingsnivå og mellom de forskjellige faggruppene, som fysioterapeuter, leger og sykepleiere, forteller hun.

Les hele artikkelen her: Færre, men bedre prosedyrer | Sykepleien