Alderspsykiatri er godt dekket i Helsebiblioteket. Foto: annedehaas, iStockphoto
Sykepleiere på sykehjem mente de fikk for lite tid til pasientnære oppgaver. Foto: annedehaas, iStockphoto

Sykepleiens tidstyv­undersøkelse 3 509 medlemmer av Sykepleiens leserpanel har svart på spørsmål om hvordan de opplever tidstyver på jobben.

Se undersøkelsen her: Sykepleiens tidstyv­undersøkelse (Sykepleien)