Forskere etterlyser forbedrede diagnostiske verktøy og behandling for unge med depressive lidelser.. Ill.foto: diane39, iStockphoto
Tilleggslidelser kan skape større problemer enn Tourettes. Ill.foto: diane39, iStockphoto

Mange av barna med Tourettes og ADHD rapporterte om vedvarende indre trykk i form av angst og depresjon, ifølge studie.

Ann-Kristin B. Helmers

– Barn med Tourettes og ADHD har ofte angst og depresjon i tillegg. Men disse tilleggsplagene går ofte «under radaren».

Det sier psykolog Kjell Tore Hovik. Han har i over to år fulgt en gruppe barn og ungdom med Tourettes. I forrige uke forsvarte han sin doktorgradsavhandling ved Universitetet i Oslo.

Halvparten har ADHD

Selv om symptomer på angst og depresjon ikke er med i diagnostisering av barn og ungdom med Tourettes, kan disse vanskene skape større problemer for barna enn selve Tourettes-lidelsen, mener han.

– Dette kan dessverre gå «under radaren». Alle som jobber med barn og helse, bør være klar over hva barna med Tourettes sliter med av tilleggsproblemer, sier han. Rundt halvparten av de som har Tourettes, har ifølge statistikken også ADHD. Rundt 30 prosent har tvangstanker og tvangshandlinger. Andre tilleggsvansker kan være aggressivitet, angst, depresjon, selvskadende atferd og lærevansker.

Hovik bestemte seg for å se nærmere på to av disse tilleggsvanskene: Angst og depresjon.  I forskningen hans – som har resultert i tre fagfellevurderte artikler – har han sammenlignet utviklingen hos barna med Tourettes (19 barn), med utviklingen av en gruppe friske barn (50 barn), barn med ADHD (76 barn) og barn med høytfungerende autisme (33 barn).

Les hele artikkelen her: – Symptomer på angst og depresjon går under radaren (Sykepleien)