Lettlest bok som inneholder store mengder fakta og mye interessant lesning, men ujevn.
Lettlest bok som inneholder store mengder fakta og mye interessant lesning, men ujevn.

Medisinske sannheter endres fort. Derfor er oppdatering av denne klassikeren, ni år etter forrige utgave, etterlengtet.

Anmeldt av S Narum

Målgruppen er psykiatere, allmennpraktiserende leger og andre med interesse for biologisk psykiatri. Denne utgaven har to forfattere, begge svært erfarne psykiatere.

Boken er delt i tre hoveddeler. Den første inneholder bakgrunnskunnskap, som historikk, nevrofysiologi, generelle farmakologiske mekanismer og legemiddelforsøk. I del 2 blir de ulike legemiddelgruppene og det enkelte legemidlet beskrevet, mens del 3 tar for seg klassifisering av de psykiske lidelsene og praktisk gjennomføring av behandlingen. For antidepressiver og antipsykotika er nøkkeldata presentert i flere tabeller. Bakerst i boken er det referanseliste, stikkordliste og tabell med alle virkestoffene og preparatnavn.

Les hele anmeldelsen her: Omfattende og ujevnt om psykofarmaka – Tidsskrift for Den norske legeforening

Odd Lingjærde, Trond F. Aarre Psykofarmaka Medikamentell behandling av psykiske lidelser. 6. utg. 591 s, tab, ill. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2015. Pris NOK 799 ISBN 978-82-02-45386-2