Det er en del forskjeller på dansk og norsk psykiatri.
Det er en del forskjeller på dansk og norsk psykiatri.

Det foreligger nå en lærebok på dansk om akuttpsykiatri. Den er inndelt i 21 kapitler som omhandler dansk psykiatrilovgivning, diagnoser – både psykiatriske og somatiske med psykiatriske implikasjoner – undersøkelsesmetodikk og behandling.

Anmeldt av I T Small

Redaktøren, som selv er overlege, har skrevet alle kapitlene, unntatt et om schizofreni og andre psykoser. På enkelte områder er innholdet primært rettet mot en dansk lesergruppe. Det gjelder referanser til lovgivning og forskrifter og rettspsykiatri samt noen forskjeller i organisering av helsetjenester, som for eksempel de danske «skadestuer». Vi har ikke tilsvarende institusjoner i Norge.

Les hele anmeldelsen her: Psykiatri på dansk – for dansker (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Sigurd Benjaminsen, red. Akutte psykiatriske tilstande 4. utg. 335 s, tab. København: FADL, 2015. Pris DKK 400 ISBN 978-87-7749-800-8