Ill.foto: yurok, iStockphoto
Spesielt alkohol og opioider kan by på problemer i avrusningsperioden. Ill.foto: yurok, iStockphoto

Helsedirektoratet lanserte 2. mars en ny retningslinje for avrusning, samt en for behandling og rehabilitering.

Avrusning: Retningslinjen gir anbefalinger for pasienter som har brukt rusmidler som byr på spesielle utfordringer ved avrusning, som for eksempel alkohol og opioider. I tillegg gir retningslinjen anbefalinger knyttet til øyeblikkelig hjelp innenfor tverrfaglig, spesialisert rusbehandling og poliklinisk avrusning.

Behandling og rehabilitering: Retningslinjer gir anbefalinger for et bredt spekter av behandlings- og rehabiliteringstiltak. Pasienter med spillavhengighet og doping er ikke med i retningslinjen. Anbefalingene omhandler ikke tiltak for å hindre at man begynner med alkohol eller narkotika.

Helsebiblioteket har samlet alle retningslinjer innen psykisk helse-feltet, og også innenfor rusfeltet.

Aktuell lenke:

Helsedirektoratets omtale av retningslinjene