Rusfeltet skal få mer penger. Ill.foto: Colourbox
Folk oppsøkte ikke profesjonell hjelp for alkoholproblemet sitt etter å ha blitt oppfordret til det. Ill.foto: Colourbox

En ny metaanalyse har dårlige nyheter til alle som tror at korte, forebyggende tiltak kan få flere til å søke videre behandling.

Forskningsleder Sverre Nesvåg mener man må revurdere screeningtiltak.

− Vi finner ikke noe kunnskapsgrunnlag for antakelsen om at kortvarige tiltak ved alkoholproblemer fører til at flere får effektiv hjelp, oppsummerer forfatterne bak oversikten og metaanalysen «Specialty substance use disorder services following brief alcohol intervention: a meta-analysis of randomized controlled trials».

Formålet med oversikten var å se om kortvarige alkohol-tiltak i primærhelsetjenester førte til at pasientene ble henvist til videre behandlingstilbud. I de aller fleste studiene besto tiltaket av en kort seanse med rådgivning eller motiverende intervju. I noen av undersøkelsene fikk pasientene tilbud om ytterligere samtaleterapi eller oppfriskningstimer (”booster intervention sessions”). I én studie besto tiltaket av et brev sendt til deltakerne der de ble oppfordret til å oppsøke spesialist. I tillegg undersøkte forfatterne om disse kortvarige intervensjonene hadde effekt på alkoholforbruket til deltakerne.

Les hele saken: Kortvarige alko-intervensjoner har liten effekt (Nasjonal kompetansetjeneste ROP)