ACT (assertive community treatment) er et godt tilbud Ill.foto: eyecrave, iStockphoto
Barn og unge med alvorlige problemer må få hjelp så fort som mulig, fastslår ny rapport. Ill.foto: eyecrave, iStockphoto

Én av fem kommuner mener de gir et dårlig tilbud til barn og unge med alvorlige problemer, viser ny rapport.

Frøy Lode Wiig

Kommunene bruker flest årsverk på barn og unge med milde og kortvarige problemer. Mange kommuner sliter med å gi et godt tilbud til barn og unge med alvorlige og langvarige problemer eller lidelser. Én av fem kommuner vurderer at tilbudet de gir til barn og unge med alvorlige problemer eller lidelser er dårlig eller svært dårlig. Det kommer frem i rapporten «Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2015: Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene» som SINTEF har laget på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Bekymringsfullt 

– Det er svært bekymringsfullt at kommunene gir et dårlig tilbud til de som trenger det mest. Vi vet at jo lengre tid det tar før man får effektiv behandling, jo dårligere blir langtidsutsiktene. Barn og unge med alvorlige problemer må få hjelp så fort som mulig, understreker ROP-leder Lars Lien.   Fra 2007 til 2011 var det 11 prosent nedgang i registrerte årsverk til barn og unge. Siden har tallet på årsverk til denne gruppen vært relativt stabilt.

Kilde: Gir for dårlig tilbud til barn og unge (Nasjonal kompetansetjeneste ROP)