Pågående forskning: Spiller inflammasjoner en rolle ved utviklingen av schizofreni? Ill.foto: 1001nights, iStockphoto
Behandling av resistent schizofreni er vanskelig. Ill.foto: 1001nights, iStockphoto

En stor nettverks-metaanalyse publisert i JAMA Psychiatry i mars konkluderer med at det er utilstrekkelig dokumentasjon for ut fra forskning å si hvilket antipsykotikum som er mest effektivt for pasienter med behandlingsresistent schizofreni. 

Klozapin er vanlig å anbefale ved behandlingsresistent schizofreni. Legemidlet kan i noen tilfeller gi alvorlige bivirkninger, så alle pasienter som bruker klozapin må følges opp på en god måte.

I en ny nettverks meta-analyse er konklusjonen at det ikke fins nok dokumentasjon fra forskning til å si hvilket medikament som er mest effektivt ved behandlingsresistent schizofreni.

 

Nettverks-metaanalysen blir trukket fram av McMaster Plus-tjenesten som en viktig studie. Men flere av McMasters kliniske vurderere av studien har innvendinger mot konklusjonene i analysen. Her er ankepunktene:

  • Nettverks-metaanalysen valgte å bare se på blindede studier, og det utelukket en del viktige studier. Det er derfor fare for at konklusjonene er gale, bortsett fra slutningen om at flere studier trengs.
  • «Jeg håper at det kan bli gjort et godt gjennomtenkt forsøk med klozapin, olanzapin, risperidon og haloperidol for å avgjøre dette. I min erfaring er klozapin fortsatt effektivt for å behandle resistent schizofreni, men blodprøvene som trengs, får mange pasienter og familiene deres til å trekke seg», skriver en av anmelderne.

En nettverks-metaanalyse er en direkte og indirekte sammenlikning, sammensatt av flere forsøk. Hvis forsøk 1 har sammenliknet effekten av legemiddel A og B, og forsøk 2 har sammenliknet legemiddel B og C, vil en nettverks-metaanalyse kunne si noe om hvor god effekten av legemiddel A er i forhold til legemiddel C.

Et av standardverkene som anbefaler klozapin er UpToDate: «For patients with schizophrenia who experience persistent and clinically significant positive symptoms of schizophrenia after two antipsychotic drugs at the maximally tolerated dose within the therapeutic range in trials lasting at least six weeks, we recommend clozapine rather than other antipsychotics (Grade 1A)».

Du kan lese hele artikkelen hos JAMA Psychiatry (tidligere Archives of Psychiatry). Dette er et tidsskrift fra AMA (American Medical Association).  Blant de andre tidsskriftene fra denne foreningen finner du JAMA, JAMA Cardiology, JAMA Dermatology, JAMA Facial Plastic Surgery, JAMA Internal Medicine, JAMA Neurology, JAMA Oncology, JAMA Opthalmology, JAMA Otolaryngology, JAMA Pediatrics, JAMA Surgery og Archives of Neurology & Psychiatry.

Alle disse tidsskriftene har du gratis tilgjengelig fra Helsebiblioteket uten passord.

Aktuelle lenker:

Les hele artikkelen hos JAMA Psychiatry

McMaster Plus-nettverkets vurdering