Ill.foto: melhi, iStockphoto
40 prosent av deltakerne hadde begynt i LAR-behandling i løpet av de ti årene studien varte. Ill.foto: melhi, iStockphoto

Norske forskere har fulgt stoffmisbrukere i ti år. Konklusjonen er at langvarig behandling forebygger dødsfall – og er dessuten billigere for samfunnet.

– Behandling beskytter mot død. Og ikke bare det, det lønner seg økonomisk for staten å sørge for langtidsbehandling for denne befolkningsgruppa, med tilhørende stabil og personlig oppfølging samt botiltak. Det sier Edle Ravndal, forsker og førsteforfatter av artikkelen Rusmisbruk, angst og depresjon etter 10 år: En prospektiv undersøkelse av stoffmisbrukere med og uten LAR-behandling, nylig publisert i Nordic Studies on Alcohol and Drugs. Fire intervjuer over ti år Dette er en prospektiv studie der SERAF-forsker Ravndal og Grethe Lauritzen ved SIRUS har intervjuet 407 rusmisbrukere fire ganger over en ti-årsperiode.

Forfatterne ønsket å undersøke følgende: Hvor mange av det opprinnelige utvalget (bortsett fra de 74 første MAR-pasientene) var i LAR ved siste observasjon 10 år etter rekruttering til undersøkelsen? Hvordan var rekrutteringen til LAR fra de ulike tiltaksgruppene? Var personene i LAR forskjellig fra de øvrige personene i utvalget ved inntak til behandlingen (baseline) og etter 10 år, særlig med henblikk på rusmisbruk og depresjon? Hva var de viktigste prediktorene for å begynne i LAR i perioden 1998 til 2009?

Det finnes få undersøkelser som har intervjuet rusmisbrukere personlig, og som har fulgt utviklingen av den enkeltes psykiske lidelser og rusbruk over en lengre periode, ifølge forfatterne. Undersøkelsen til Ravndal og Lauritzen er unik i så måte: Forskerne intervjuet deltakerne personlig fire ganger i løpet av de ti årene som studien varte.

Les hele saken: Hvordan går det med stoffmisbrukere over tid? (Nasjonal kompetansetjeneste ROP)