Cannabis er ikke helt uskyldig moro. Ill.foto: theprint, iStockphoto
Mennesker med psykose utvikler oftere rusavhengighet. Ill.foto: theprint, iStockphoto

Unge med schizofreni har høy risiko for å utvikle en ruslidelse, viser norsk registerundersøkelse. Mer oppmerksomhet må gis til forebygging av rusproblemer hos unge med psykoselidelser, mener forskerne.

− Den alarmerende høye forekomsten av samtidige ruslidelser blant unge med alvorlige psykiske lidelser bør føre til at arbeidet med å forebygge bruk av illegale rusmidler blant unge forsterkes, konkluderer de norske forskerne bak studien Substance use disorders in schizophrenia, bipolar disorder, and depressive illness: a registry-based study. Studien, som ble publisert av Folkehelseinstituttet i fjor, undersøkte omfanget av ulike typer ruslidelser blant pasienter med schizofreni, bipolar lidelse eller alvorlig depressiv lidelse.

Et viktig funn i undersøkelsen var at unge mennesker i tidlig fase av schizofreni var særlig utsatt for å ha en samtidig ruslidelse, og da hovedsakelig med illegale rusmidler. Se ROP-TV: Utredning og behandling av psykose Metode Forfatterne brukte opplysninger om alle personer som var registrert med schizofreni, bipolar eller alvorlig depressiv lidelse minst to ganger i Norsk pasientregister i perioden 2009 til 2013. Studien omfattet alle pasienter født mellom 1950 og 1989, og undersøkte forskjeller i forekomst og type rusmidler mellom diagnoser, kjønn og alder. Av 2,6 millioner innbyggere i alderen 24 til 63 år, hadde rundt 9000 personer schizofreni, 15 000 bipolar lidelse og 87 000 alvorlig depressiv lidelse.

Les hele saken: Unge med schizofreni særlig utsatt for samtidig ruslidelse (Nasjonal kompetansetjeneste ROP)