Bokforside
I dette verket legges det mer vekt på kulturelle og sosiale endringer enn på hjerneforskning.

Oxford University Press satser stort på «handbooks», der lesere med forkjærlighet for akademisk lesning og tilhørende retorikk tilbys faglig oppdaterte ekspertfremstillinger av ulike saksområder.

Anmeldt av J H Solbakk

Nå foreligger det et tobindsverk om etikk i psykiatrien. Begrepet «håndbok» synes imidlertid ved første øyekast å være en sterk underdrivelse, størrelsen på verket tatt i betraktning (godt over 1 500 sider når «author» og «subject index» telles med). Tar man imidlertid oppbygningen av verket nærmere i øyesyn, kan sjangerbetegnelsen allikevel forsvares.

Det består av ti hoveddeler med til sammen 94 kapitler. Begge bind er utstyrt med en kortfattet og instruktiv gjennomgang av hvert kapittel med tilhørende nøkkelord, det gjør det lettere for leseren å orientere seg i det tilsynelatende uoversiktlige terrenget.

Les hele anmeldelsen: Uhendig håndbok om etikk i psykiatrien (Tidsskrift for Den norske legeforening)

John Z. Sadler, Werdie (C.W.) Van Staden, K.W.M. (Bill) Fulford, red. The Oxford handbook of psychiatric ethics 2 bd. 1 712 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2015. Pris GBP 175 ISBN 978-0-19-966388-0