Med Rusreformen skulle rusmisbrukere med sammensatte problemer få bedre hjelp. Ill.foto: iStockphoto.
Retningslinjen har et eget kapittel om ungdom. Ill.foto: iStockphoto.

Helsedirektoratet lanserte i mars ny retningslinje for behandling og rehabilitering ved rus og avhengighet.

Lanseringen skjedde samtidig med lansering av retningslinje for avrusning. Det er naturlig å se de to dokumentene i sammenheng.

Retningslinjen er kortfattet og så strukturert at det er lett å klikke seg inn på temaet man ønsker hjelp med. Den har klare anbefalinger, og det er enkelt å søke i den. Retningslinjen for behandling og rehabilitering legger stor vekt på brukermedvirkning.

Det er egne kapitler for spesielle brukergrupper som ungdom, gravide og eldre. Selvmordsrisiko har fått et eget kapittel, og det samme har spilleavhengighet.

Aktuelle lenker:

Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering fra rus og avhengighet

Helsebibliotekets retningslinjesamling om rus og avhengighet