Psykososiale faktorer påvirker prosesser i kroppen som har betydning for helse og sykdom.foto: iStockphoto
Psykososiale faktorer påvirker prosesser i kroppen som har betydning for helse og sykdom. Ill.foto: iStockphoto

Helsetjenestens økende spesialisering, manglende tradisjon for tverrfaglig samarbeid og krav til effektivitet og inntjening, gjør noen pasienter til kasteballer i helsesystemet.

Helene Helgeland og Solveig Gjems

MANGE BARN OG unge sliter med «uforklarlige» kroppslige symptomer i dag. Disse møter ofte uforstand og avvisning i møte med helsepersonell. For noen bidrar dette til at symptomene forverres. Hvorfor er det slik, og hva kan vi gjøre med det?

Psykosomatiske tilstander betegner kroppslige symptomer der medisinsk utredning ikke avdekker noen kjent organisk forklaring. Eksempler kan være langvarige smerter, kramper, lammelser og utmattelse. Det er i dag godt dokumentert at psykososiale faktorer påvirker prosesser i kroppen som har betydning for helse og sykdom, og vi vet at tilstandene er resultat av et komplisert samspill mellom biologiske, psykologiske og sosiale faktorer.

Dette gjør det meningsløst å opprettholde det tradisjonelle skillet mellom fysiske og psykiske tilstander.

Les hele innlegget her: Når helsevesenet gjør barn sykere (Dagens Medisin)