Pakkeforløp skal sikre at alle får den behandlingen de har krav på. Ill.foto: iStockphoto.
Helse Nord-Trøndelag har utviklet standardiserte pasientforløp for psykose, ADHD og bipolar lidelse. Ill.foto: iStockphoto.

Helse Nord-Trøndelag har allerede utviklet flere pakkeforløp i psykiatrien, forteller klinikkleder Kathinka Meirik.

Klinikkleder Kathinka Meirik fortalte under Psykiatriveka i Trondheim at Helse Nord-Trøndelag har utviklet flere standardiserte pasientforløp.

– Prinsippet er det samme som ved pakkeforløp– dette er det trønderske svaret på pakkeforløp, sa Meirik.

Psykiatrimiljøet har jobbet mye med systemer, og laget flytskjema for hvordan behandlingen skal foregå.

– I flytskjemaene inngår hvem som har ansvar, hvordan man skal gjøre det, og hvilke standardiserte basisverktøy som skal brukes. Det skal sikres at pasientene får gitt tilbakemelding om hvordan de synes det går, og sammen legger man en plan for løpet videre, sier hun.

Foreløpig har foretaket utviklet standardiserte pasientforløp for psykose, ADHD og bipolar lidelse. Pakkeforløp for spiseforstyrrelser og rusakutt er under utarbeidelse, i samarbeid med de andre psykiatrimiljøene i Helse Midt-Norge. Et regionalt forløp for psykose er allerede ferdigstilt. Meirik forteller at de har revisjoner, både internt og eksternt. – Vi sjekker for eksempel at suicidalkontrollene er gjort på riktig måte, sier Meirik.

Les hele saken her: Trøndersk pakkeforløp i psykiatrien (Dagens Medisin)