Målgruppen for denne boken er leger.
Målgruppen for denne boken er leger.

Det er økt forekomst av psykiske lidelser hos personer med legemlige sykdommer. Samtidig ubehandlet psykisk lidelse kan komplisere forløpet av den somatiske sykdommen og i noen tilfeller til og med føre til høyere dødelighet.

Anmeldt av U F Malt

Adekvat diagnostikk og behandling av psykiske lidelser ved samtidig somatisk sykdom er derfor meget viktig. Det krever imidlertid ikke bare gode kunnskaper i psykiatri, det trengs også kunnskaper om hvordan den somatiske sykdommen kan innebære at den psykiatriske behandlingen må justeres i forhold til hvordan den ville vært hvis det «bare» forelå en psykisk lidelse.

Denne utgivelsen er en av flere fra de siste par år som omhandler dette fagområdet. Målgruppen er leger som arbeider med slike problemstillinger.

Les hele anmeldelsen: Den psykisk syke kroppen (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Barry S. Fogel, Donna B. Greenberg Psychiatric care of the medical patient 3. utg. 1 812 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2015. Pris GBP 163 ISBN 978-0-19-973185-5