Anmelderen er usikker på om denne boken er aktuell for norske leger.
Anmelderen er usikker på om denne boken er relevant for norske leger.

Scott Stossel er redaktør av The Atlantic Magazine, og hans bok om angst har vært på bestselgerlisten til The New York Times. Dette antyder at den amerikanske kultureliten er målgruppen for denne utgivelsen, og man kan spørre seg om hvor relevant den er for norske leger.

Anmeldt av A A Dahl

Boken formidler tre aspekter: angstens historie, angst hos Stossel og hans familie og forskningsfunn om angst. Disse aspektene blandes stadig sammen, så leseren må være observant. For eksempel glir presentasjonen av bestefars angst sømløst over i hva Robert Burton (1577 – 1640) mente om angsten, som så blir fulgt av nyere forskningsfunn.

Stossel beskriver omfattende sin egen angst og ulike behandlinger han har fått, og man spør seg uvilkårlig om hvordan han kan greie en krevende redaktørjobb med et så massivt symptomtrykk.

Les hele anmeldelsen: Informasjonskaos om angst (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Scott Stossel. Min angst Frykt, håp, redsel og jakten på sjelefred. 396 s. Oslo: Cappelen Damm, 2015. Pris NOK 399 ISBN 978-82-02-47151-4