Ill.foto: track5, iStockphoto
Bruk av antidepressiva øker spesielt hos jenter. Ill.foto: track5, iStockphoto

Flere unge bruker antidepressiva enn for ti år siden. Dette viser en ny studie som Folkehelseinstituttet har gjort i samarbeid med Høgskolen i Hedmark.

Studien viser også at færre barn i 1-2-årsalderen får sovemidler. Studien er den mest omfattende oversikten over trender i bruk av psykofarmaka blant barn og unge i Norge. Psykofarmaka omfatter blant annet legemidler for depresjon, søvnvansker og ADHD. Dette er den største studien som hittil er gjort i Norge på dette området.

Forskerne har brukt data fra Reseptregisteret. De har studert uttak av reseptbelagte psykofarmaka blant barn og unge under 18 år i perioden 2004-2014.

Bruk av et psykofarmaka er i denne studien definert som uttak av minst én resept i løpet av et år på følgende legemidler:

  • sovemiddel inkludert alimemazin (Vallergan)
  • midler mot depresjon (antidepressiva)
  • midler mot psykose (antipsykotika) angstdempende
  • midler (anxiolytika)
  • midler i behandling av ADHD

Resultatene viser at det har vært en økning i totalbruken av psykofarmaka i alderen 0-17 år (se figur 1 og 2). Når det gjelder de ulike gruppene psykofarmaka, har det imidlertid vært ulik utvikling i forskjellige aldersgrupper. Resultatene viser to hovedtrender:

  • Blant eldre barn og ungdom har det vært en økende bruk av psykofarmaka som særlig kan tilskrives økende bruk av sovemidler, legemidler ved ADHD, samt bruk av antidepressiva særlig blant jenter (15 år og eldre). I 2014 hentet 7 prosent av alle 17 år gamle jenter ut en resept på et legemiddel mot psykiske lidelser. I 2004 var andelen 4-5 prosent.
  • Blant de yngste, 1-2 åringene, er bruken av psykofarmaka mer enn halvert i perioden, noe som skyldes at bruken av alimemazin (Vallergan) i behandling av søvnproblemer har gått kraftig ned.

Kilde: Flere unge bruker antidepressiva (FHI)