Ill.foto: powerofforever, iStockphoto
Læringsnettverk brukes for å forbedre ulike områder i helsetjenesten Ill.foto: powerofforever, iStockphoto

Brukerne og deres organisasjoner er en ressurs som bør trekkes inn i planleggingen og gjennomføringen av læringsnettverk, viser en evaluering av pasientforløp ved psykisk helse og rus.

Slike nettverk benyttes i forbedringsarbeid, blant annet i helsetjenesten. Den viktigste lærdommen er at brukerne og deres organisasjoner er en ressurs som med fordel kan trekkes inn i planleggingen og gjennomføringen av et læringsnettverk.

Likeverdig samarbeid mellom brukere og fagfolk var en viktig faktor i det nasjonale læringsnettverket for gode pasientforløp ved psykisk problemer og rus, men det var vanskelig å rekruttere dem som kjenner hvor skoen trykker.

Dette framgår av den nye publikasjonen «Sentrale elementer i læringsnettverket for gode pasientforløp ved psykiske problemer og rus Notat om kvalitetsutvikling nr. 3» fra Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet.

I gode pasientforløp samhandler og kommuniserer de ulike tjenestene innen kommune- og spesialisthelsetjenesten med hverandre på en slik måte at brukeren eller pasienten opplever et helhetlig tilbud.

Dette læringsnettverket som var i regi av KS tok utgangspunkt i samhandlingsreformen og primærhelsemeldingen. Et av målene var at pasienter og brukere skal få tidlig og god hjelp nærmest mulig hjemmet. Læringsnettverk brukes både i nasjonale og lokale satsinger for å forbedre ulike områder i helsetjenesten, også innen tjenester for eldre og kronisk syke.

Les hele saken: Brukerne viktige i læringsnettverk om pasientforløp (FHI)