Lightning Process-kurset er en form for psykoedukasjon. Ill.foto: shaunl, iStockphoto
Lightning Process-kurset er en form for psykoedukasjon. Ill.foto: shaunl, iStockphoto

Årsaken til kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati (CFS/ME) er uavklart og omstridt, og behandlingsmulighetene er begrensede. Mange som har deltatt på kurset Lightning Process, har rapportert om positiv effekt. Det bør lede til en randomisert, kontrollert intervensjonsstudie.

L Landmark, R M B Lindgren, B Sivertsen, P Magnus, S Conradi, S N Thorvaldsen og J K Stanghelle

Siden 2008 har flere tusen pasienter med kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati deltatt på kurset Lightning Process (LP) i Norge. Kurset er et tre dagers intensivt mentalt treningsprogram med mulighet for oppfølging.

Selv om den utløsende årsaken til kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati i hvert enkelt tilfelle er uavklart, antar man at opprettholdelsen og kronifiseringen av symptomene skyldes en stressrespons med forhøyet beredskap og vedvarende aktivering av det sympatiske nervesystemet, drevet av klassiske og operante betingingsmekanismer. Lightning Process bygger på disse stressteoriene.

Les hele saken: Kronisk utmattelsessyndrom og erfaring med Lightning Process (Tidsskrift for Den norske legeforening)