Vanlig sykdom Ill.foto: nyul, iStockphoto
De som fikk psykoanalyse, hadde høyere utdanning enn de andre deltakerne i studien.  Ill.foto: nyul, iStockphoto

Lang tids psykoanalytisk terapi har god effekt mot langvarig og behandlingsresistent depresjon, viser ny studie.

Av K Slagstad

Depresjon er et stort folkehelseproblem. Noen pasienter får mange typer behandling uten at det inntreffer noen bedring. Det er derfor viktig å finne gode behandlingsformer med varig effekt. I en ny britisk studie ble 129 voksne pasienter med langvarig depresjon som tidligere hadde forsøkt minst to forskjellige behandlingsformer rekruttert fra allmennpraksis.

Pasientene hadde i gjennomsnitt over 20 års sykehistorie og mye komorbiditet. De ble randomisert til langvarig psykoanalytisk psykoterapi i tillegg til standard oppfølging i henhold til nasjonale retningslinjer eller kun standard oppfølging.

De som fikk psykoanalytisk terapi, hadde høyere utdanning og var i større grad i arbeid ved studiestart, noe man forsøkte å korrigere for i analysen. Intervensjonsgruppen fikk ukentlig terapi i 18 måneder. Begge gruppene ble fulgt hver 6. måned i 24 – 42 måneder.

Les hele saken her: Freud er ikke død (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Les den engelske originalartikkelen her:
Pragmatic randomized controlled trial of long-term psychoanalytic psychotherapy for treatment-resistant depression: the Tavistock Adult Depression Study (TADS).