Bilde: Mann med bøyd hode.
I en klinisk situasjon bør man velge den behandlingsformen pasienten foretrekker, mener norsk ekspert. Ill.foto: QShot, iStockphoto

Medikamentell behandling og kognitiv atferdsterapi er like effektivt ved depresjon, viser ny studie.

K Slagstad

Mange pasienter med depresjon får medikamentell behandling, og en stor andel av disse får bivirkninger som kan føre til at de avslutter behandlingen. I en ny metaanalyse som er publisert i tidsskriftet BMJ, ble effekten av kognitiv atferdsterapi sammenliknet med effekten av medikamentell behandling i form av annengenerasjons antidepressiver, for eksempel sertotoninreopptakshemmere eller serotonin-noradrenalin-reopptakshemmere. Det ble identifisert 11 randomiserte, kontrollerte studier med til sammen over 1 500 voksne pasienter på opptil 65 år, med en overvekt av kvinner. Behandlingsvarigheten varierte fra åtte uker til ett år.

Les hele saken her: Piller eller psykoterapi ved depresjon? (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Engelsk originalartikkel i BMJ: Comparative benefits and harms of second generation antidepressants and cognitive behavioral therapies in initial treatment of major depressive disorder: systematic review and meta-analysis.