Med det nye tidsskriftsystemet slipper du brutte lenker. Illustrasjonsfoto: iStockphoto
PsycARTICLES dekker mange fagområder og aldersgrupper. Illustrasjonsfoto: iStockphoto

Helsebiblioteket abonnerer på et stort antall psykologi-tidsskrifter. Blant annet er alle tidsskriftene til den amerikanske psykologforeningen gratis tilgjengelige gjennom biblioteket.

Tidsskriftene handler om forskjellige temaer som spenner fra utviklingspsykologi til drømmeforskning, emosjoner, nevropsykologi, familiepsykologi og aldring.

Her er noen eksempler på tidsskrifter som er tilgjengelige, uten forsinkelser (embargo):

Helsebiblioteket eller gjenkjent på IP-adresse for å lese disse tidsskriftene. Er du på jobben, blir pcen din sannsynligvis gjenkjent på IP-adresse.

Aktuelle lenker:

Alle Helsebibliotekets tidsskrifter om psykologi

PsycARTICLES