Ill.foto: subtik, iStockphoto
For at pasienten skal få refundert legemiddelutgifter, må legen kode riktig. Ill.foto: subtik, iStockphoto

Resepter med de gamle refusjonskodene for psykiske lidelser kan ikke lenger ekspederes i apotek. Overgangsordningen ble avsluttet 1. januar 2016.

Refusjonskodene i tabellen nederst er gyldige ved forskrivning av legemidler til behandling av psykiske lidelser på blå resept. Disse mer overordnede refusjonskodene ble innført 1. september 2008 etter innspill fra det medisinske fagmiljøet.

De gamle refusjonskodene for psykiske lidelser var basert på diagnosekoder fra ICPC-2 og ICD-10. Det har vært en overgangsordning der apotek fortsatt kunne ekspedere resepter med de gamle kodene fram til 1. januar 2016. Overgangsordningen er nå avsluttet.

Gyldige refusjonskoder:

ICPC ICD -70 -70 Betydelige atferdsproblemer som krever behandling

-72 F2 Behandlingskrevende psykotiske eller psykosemnære symptomer ved psykisk lidelse

-73 F3 Behandlingskrevende forstyrrelse i stemningsleie ved psykisk lidelse

-74 F4 Behandlingskrevende angstsymptomer ved psykisk lidelse

Legemiddelsøk viser hvilke refusjonskoder som gjelder for det enkelte legemiddel.

Kilde: Refusjonskoder for psykiske lidelser (Legemiddelverket)