Bilde: Hund på strand
Å holde et kjæledyr kan være en del av recovery. Ill.foto: Runar Eggen

Recovery handler om å ta utgangspunkt i brukerens ønsker her og nå, sier ROP-leder Lars Lien. Se intervju med Lien om hva recovery er, og hvordan man kan arbeide recovery-orientert med ROP-brukere.

Av Frøy Lode Wiig

– Recovery handler om å ta utgangspunkt i hva brukeren ønsker, hva som er viktig i deres liv. Brukeren skal ta del i behandlingen, forklarer Lars Lien, leder for Nasjonal kompetansetjeneste ROP, i intervjuet. Han understreker at «recovery» ikke er noe fundamentalt nytt.

– Recovery er egentlig systematisk arbeid med brukermedvirkning. Det handler om å få til en helhetlig tilnærming til brukernes hverdag: Å være opptatt av bolig, arbeid og en meningsfull fritid, sier Lien.

Lær mer her: Hva er recovery for ROP-brukere? (Nasjonal kompetansetjeneste ROP)