Ill.foto: VikaValter, iStockphoto
Mange klinikere er redde for å ta tak i komplekse psykiske plager. Ill.foto: VikaValter, iStockphoto

Integrert behandling av traume, borderline personlighetsforstyrrelse og avhengighet fungerte godt for deltakeren i en norsk-amerikansk kasusstudie. Forskningsansvarlig Ayna Johansen etterlyser mer case management i psykoterapien.

Av Sissel Drag

Tidligere trodde man at borderline personlighetsforstyrrelse var en kontraindikasjon for traumebehandling, og at behandling av traumet ville forverre symptomene på personlighetsforstyrrelsen.

Til tross for at det i dag tenkes annerledes rundt behandling av samtidige psykiske plager, er det mange klinikere som frykter at de forverrer personlighetslidelsen dersom de tar tak i traumer og avhengighet.

Beskriver behandlingsforløp

Forsker Ayna Johansen fra Senter for rus og avhengighetsforskning (SERAF) ved Universitetet i Oslo SERAF har i samarbeid med amerikanske kolleger beskrevet et behandlingsforløp i studien Konstruktivistisk samtidig behandling av komorbid traume og avhengighet: en kvalitativ kasusstudie, nylig presentert i tidsskriftet Qualitative Health Research.

Studien viser at samtidig behandling av traume, personlighetsforstyrrelse og avhengighet fungerer og har positiv effekt – i det minste for pasienten det dreide seg om i denne studien. Ayna Johansen og hennes medforfattere kaller studien «en sjelden beskrivelse av en samtidig behandling av borderline personlighetsforstyrrelse, traume og avhengighet basert på samspillet mellom behandleren og pasienten.»

Les hele saken: Kasusstudie av integrert behandling (Nasjonal kompetansetjeneste ROP)