Bilde: Mann som tar seg til hodet.
Pregabalin har blitt brukt ved epilepsi, nevropatisk smerte og generalisert angst. Ill.foto: mediaphotos, iStockphoto

Endring av reseptgruppe for pregabalin utsettes. Legemiddelverket vedtok i oktober 2015 at pregabalin (Lyrica og Pregabalin Pfizer) skal flyttes fra reseptgruppe C til B.

Denne saken ble publisert på Legemiddelverket.no 23. februar 2016.

Iverksetting av endringen utsettes på grunn av en klage fra legemiddelprodusenten.

Legemiddelverket vedtok at endringen av reseptgruppe for pregabalin skulle tre i kraft 1. mars 2016. Legemiddelprodusenten Pfizer klaget i desember på dette vedtaket, og klagen er ikke avgjort enda. Helse- og omsorgsdepartementet har derfor besluttet å utsette iverksetting av endring av reseptgruppe til klagen er avgjort, i hht. forvaltningsloven §42. Iverksetting av endring av reseptgruppe for pregabalin vil bli varslet i god tid før vedtaket trer i kraft.

Kilde: Endring av reseptgruppe for pregabalin utsettes (Legemiddelverket)