Røyking er assosiert med psykiske lidelser. Ill.foto: MauroScarone, iStockphoto
Gammel vane lar seg endre ved hjelp av telefonen. Ill.foto: MauroScarone, iStockphoto

Stadig flere mennesker får tilgang til mobiltelefoner, og det er nå flere som har tilgang til mobil enn fasttelefoner og PCer. Det er derfor interessant å prøve ut røykeslutt-tiltak via mobiltelefonen. 

En systematisk oversikt fra the Cochrane Collaboration undersøkte nylig om mobiltelefon-baserte røykeslutt-tiltak var effektive for folk som ville slutte.

Forskerne oppsummerte 12 studier. Tiltakene var hovedsakelig basert på tekstmeldinger, men noen kombinerte tekstmeldinger med personlig besøk eller initielle vurderinger.  Studiene og kontrollene var svært forskjellige.

Forskerne konkluderte med at etter 6 måneder hadde tiltakene alt i alt en gunstig effekt. De inkluderte studiene ble ansett for å være av god kvalitet.

Cochrane Library er kjøpt fri for alle i Norge av Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet.

Les hele den systematiske oversikten hos Cochrane Library.

Les Mobilen kan hjelpe deg til å bli røykfri (Kunnskapssenterets sammendrag på norsk)

Aktuelle lenker:

Helsebibliotekets sider for oppsummert forskning om rus og avhengighet

Cochrane Librarys systematiske oversikter om tobakk, narkotika og alkohol