Ill.foto: Yuri_Arcurs, iStockphoto.
Antallet som får poliklinisk behandling, går opp. Ill.foto: Yuri_Arcurs, iStockphoto.

Flere pasienter får behandling i psykisk helsevern og spesialisert rusbehandling (TSB), dette viser nye tall fra Norsk pasientregister.

Mer enn 144 000 personer mottok behandling i psykisk helsevern for voksne. Dette er en vekst på 3,4 prosent fra året før. Alle landets helseregioner har en økning og økningen er størst i Helse Vest og Helse Nord. Det er særlig poliklinisk behandling som øker.

Nesten 32 000 personer mottok behandling innen TSB i 2015. Dette er en økning på 4,5 prosent fra foregående år. Det er størst prosentvis økning i Helse Nord. Antall pasienter som får behandling i poliklinikk øker, mens antall dagbehandlinger går ned.

Les hele saken: Flere pasienter får behandling i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling