Legalisering av marihuana kan redusere overdosedødsfall. Ill.foto: Cabezonication, istockphoto.
Det er flest festrøykere på Oslo Vest, mens dagligrøykerne finnes på Oslo Øst. Ill.foto: Cabezonication, istockphoto.

Unge lovbrytere med psykiske lidelser må få riktig diagnose og god oppfølging, sier professor Willy Pedersen i dette intervjuet, hvor han også snakker om ungdomskultur i endring.

Av Frøy Lode Wiig

Det sies igjen og igjen: Dagens ungdom er mindre utagerende og har færre atferdsproblemer enn tidligere generasjoner. Dagens ungdom ruser seg mindre, skulker mindre, stjeler mindre. Men, det er store sosiale forskjeller, påpeker Willy Pedersen, professor i sosiologi.

– Det er blitt et tydelig klasseskille mellom ungdom som gjør farlige ting, og de som gjør mindre farlige ting, sier Pedersen.

Festrøykere i vest, dagligrøykere i øst

Ta røyking som eksempel. Festrøykere er det flest av på Oslo Vest. Dagligrøykerne finner du på Oslo Øst. Det samme gjelder alkohol. Ungdom på Oslo Vest drikker mer enn andre, men de som får problemer med alkohol, finner du på østkanten.

– Ungdom i høyere sosiale lag står for størstedelen av forbruket, men det er ungdom i lavere sosiale lag, med dårligere ressurser, som utvikler mest problemer knyttet til rusmidler, forklarer Pedersen.

Les hele saken: Trenger riktig diagnostikk i fengsel (Nasjonal kompetansetjeneste ROP)