Ill.foto: elusivemuse, iStockphoto
Innleggelser til tvungen observasjon uten påfølgende tvungen behandling er redusert. Ill.foto: elusivemuse, iStockphoto

32 prosent av alle oppholdsdøgn i psykisk helsevern i 2014 var basert på tvangsvedtak. Antall tvangsinnleggelser økte med fire prosent fra året før, viser ny rapport.

Frøy Lode Wiig

I 2014 ble om lag 5 600 pasienter tvangsinnlagt til sammen 8 000 ganger. Antall tvangsinnleggelser økte med nesten fire prosent sammenlignet med 2013, og var på samme nivå som i 2010, viser en ny rapport fra Helsedirektoratet. Les rapporten: Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2014

Mindre tvungen observasjon

I 2014 var 17 prosent av alle nye innleggelser og 32 prosent av oppholdsdøgnene i det psykiske helsevernet for voksne basert på et vedtak om tilbakeholdelse for tvungen observasjon og/ eller tvungent psykisk helsevern. Det er verdt å merke at innleggelser til tvungen observasjon har en annen diagnoseprofil enn øvrige tvangsinnleggelser og assosieres i særlig grad med rus og avhengighetsproblematikk, nevrotiske lidelser og personlighetsforstyrrelser.

Innleggelser til tvungen observasjon uten påfølgende etablering av tvungent psykisk helsevern er i perioden 2010 – 2014 redusert med 11 prosent. Det kan tyde på at man i perioden har fått mer restriktiv praksis for bruk av tvungen observasjon ved innleggelse, skriver rapportforfatterne.

Les hele saken: Tvang utgjør ett av tre døgnopphold / Aktuelt – Nasjonal kompetansetjeneste ROP